מענה לבירורים:

רח' שיטרית 10 תל-אביב

טל. 077-9709257 

דואר אלקטרוני: arie@iaa.co.il

:שותפים לדרך

לוגו מרכז הפועל
לוגו קק
wilding
לוגו עיריית קריית מלאכי מחלקת ספורט
לוגו רצי הסמטה
דוגלה
BIG KASTINA
אלטשולר שחם